Konečný zoznam anime „Slice of Life“, ktoré musíte brať do úvahy