Softvérová aplikácia na kreslenie manga Clip Studio Paint prechádza na model predplatného pre aktualizáciu 2.0