Odhalené návrhy anime postáv Chained Soldier pre Himari Azuma, Shushu Suruga a Nei Ōkawamura