Úniky zvuku z Funimation a HYPOKRÉZIA spravodajských webov, ktoré zostávajú tiché