Dátum vydania Break of Dawn na jeseň 2022, hudba k filmovej piesni potvrdená novým trailerom