15 z najtišších postáv anime, ktoré si užívajú svoju vlastnú spoločnosť