13 postáv anime s chladným srdcom, ktoré vám pošlú mráz po chrbte